Nyerjük meg együtt a választásokat!

Adatvédelmi tájékoztató

(az érintett természetes személy jogairól személyes adatai kezelése vonatkozásában)

 

TARTALOMJEGYZÉK

BEVEZETÉS

I. FEJEZET - ADATKEZELŐ

II. FEJEZET - ADATFELDOLGOZÓK

1. IT szolgáltatók

2. Könyvviteli szolgáltatók

3. Postai szolgáltatások, kézbesítés, csomagküldés

4. Vagyonvédelmi szolgáltatók

III. FEJEZET - MUNKAVISZONNYAL KAPCSOLATOS  ADATKEZELÉSEK

1. Munkaügyi, személyzeti nyilvántartás

2. Alkalmassági vizsgálatokkal kapcsolatos adatkezelés

3. Felvételre jelentkező munkavállalók adatainak kezelése, pályázatok, önéletrajzok

4.  E-mail fiók használatának ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelés

5.  Számítógép, laptop, tablet ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelés

6. A munkahelyi internethasználat ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelés

7. Céges mobiltelefon használatának ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelés

8. GPS navigációs rendszer alkalmazásával kapcsolatos adatkezelés

9.  Munkahelyi be- és kiléptetéssel kapcsolatos adatkezelés

10.  Munkahelyi kamerás megfigyeléssel kapcsolatos adatkezelés

IV. FEJEZET - SZERZŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSEK

1. Szerződő partnerek adatainak kezelése – vevők, szállítók nyilvántartása

2. Jogi személy ügyfelek, vevők, szállítók természetes személy képviselőinek elérhetőségi adatai

3.  Látogatói adatkezelés a Társaság honlapján -  sütik (cookie) alkalmazása

4. Hírlevél szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelés 

5.  Közösségi irányelvek / Adatkezelés a Társaság Facebook oldalán

6.  Direkt marketing célú adatkezelés

V. FEJEZET  - JOGI KÖTELEZETTSÉGEN ALAPULÓ ADATKEZELÉSEK

1. Adatkezelés adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából

2.  Kifizetői adatkezelés

3. A Levéltári törvény szerint maradandó értékű iratokra vonatkozó adatkezelés

4.  Adatkezelés pénzmosás elleni kötelezettségek teljesítése céljából

VI. FEJEZET - ÖSSZEFOGLALÓ TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT JOGAIRÓL

VII. FEJEZET - RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT JOGAIRÓL

VIII. FEJEZET - AZ ÉRINTETT KÉRELMÉNEK ELŐTERJESZTÉSE, AZ ADATKEZELŐ INTÉZKEDÉSEI


 

BEVEZETÉS

 

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (a továbbiakban: Rendelet, vagy GDPR) alapján, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseivel összhangban az Agrolánc Kft. adatkezelő az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozóan a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt tájékoztatást adja. 

 

A tájékoztatást az Agrolánc Kft. a honlapján az „Adatvédelem” pontban elérhetővé teszi az érintettek számára.

 

I. FEJEZET

ADATKEZELŐ

 

Cégnév:                      Agrolánc Kft.

Székhely:                    2151 Fót Jedlik Ányos u.35.

Cégjegyzékszám:        13-09-109395

Adószám:                   10476015-2-13

Képviselő:                  Szemerei Károly ügyvezető

Telefon/Fax:               06-27/539-640, 06-27/539-641, 06-27/539-642

E-mail cím:                 info@agrolanc.hu

Honlap:                       www.agrolanc.hu

(a továbbiakban: Társaság, vagy Adatkezelő)

 

II. FEJEZET

ADATFELDOLGOZÓK

 

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; (Rendelet  4. cikk 8.)

 

Az adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az érintett előzetes beleegyezése, de szükséges a tájékoztatása. Ennek megfelelően a következő tájékoztatást adjuk:

 

1. IT szolgáltató

 

Az Adatkezelő a honlapja fenntartásához és kezeléséhez adatfeldolgozót vesz igénybe, aki az IT szolgáltatásokat (IT üzemeltetés, tárhely-szolgáltatás) biztosítja, és ennek keretében – a vele fennálló szerződésünk tartamáig - kezeli a honlapon megadott személyes adatokat, az általa végzett művelet a személyes adatok tárolása a szerveren.

 

IT szolgáltatónk és holnapszolgáltatónk:

Az adatfeldolgozó megnevezése és adatai:

Cégnév: Perfect-IT Services Informatikai Kft.

Székhely: 1044 Budapest, Váci út 97-99.

Cégjegyzékszám: 01-09-883110

Adószám: 13982289-2-41

Képviselő: Varga Gábor

Telefonszám: +36 1 230 2123 

Fax: -

E-mail cím: ugyfelszolgalat@perfect-it.hu

Honlap: www. perfect-it.hu

 

Holnapszolgáltatónk (www.telepulesfenntartas.hu):

 

Az adatfeldolgozó megnevezése és adatai:

Cégnév: Webhosting Kft.

Székhely: 9700 Szombathely, Semmelweis Ignác utca 2.

Cégjegyzékszám: 18-09-113921

Adószám: 24954013-2-18

Képviselő: Hajdu Adrián László

Honlap: www.webshark.hu

 

 

2. Könyvviteli szolgáltató

 

Az Adatkezelő az adó- és számviteli kötelezettségei teljesítéséhez (könyvelés, adózás) könyvviteli szolgáltatói szerződéssel külső szolgáltatót vesz igénybe, aki kezeli a Társasággal szerződés vagy kifizetői kapcsolatban levő természetes személyek személyes adatait is, a Társaságunkat terhelő adó és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából. 

 

Könyvvizsgálónk:

Az adatfeldolgozó megnevezése és adatai:

Cégnév: Bergmann Könyvszakértő  Kft

Székhely: 1138 Budapest, Váci u. 186.

Cégjegyzékszám: 01 09 736645

Adószám: 12056950-2-41

Képviselő: Bergmann Péter

Telefonszám: 06-1-2389035

 

Könyvelőnk:

Vállalkozó neve: Mészáros Szilvia E.V.

Székhely: 2144 Kerepes, Magtár tér 13.

Nyilvántartási szám: 51516637

Adószám: 68280398-1-33

Képviselő: Mészáros Szilvia

Telefonszám: 0630/2445305

 

3. Postai szolgáltatások, kézbesítés, csomagküldés

 

Az Adatkezelő az adatfeldolgozók rendelkezésére bocsátja a termékek kézbesítéséhez szükséges személyes adatokat (érintett neve, címe, telefonszáma), amelyek felhasználásával kiszállításra kerülnek a termékek.

Az adatfeldolgozók megnevezése és adatai:

 

Cégnév: Magyar Posta Zrt.

Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.

Cégjegyzékszám: 01 10 042463

Adószám: 10901232-2-44

Képviselő:

Telefonszám: 06-40-31-32-33

Fax: 06-46-320-136

E-mail cím:

Honlap: https://www.posta.hu/

 

Cégnév: Spurizoom Kft

Székhely: 1054 Budapest, Honvéd u. 8. 1. em 2. ajtó

Cégjegyzékszám: 01-09-989218

Adószám: 24074300-2-41

Képviselő: Trombitás Éva

Telefonszám: 70/674-1034

Fax: nincs

E-mail cím:

 

Cégnév: TNT Express Hungary Kft

Székhely: 1185 Budapest, Nemzetközi Repülőtér 1-es Terminál

Cégjegyzékszám: 01 09 068137

Adószám: 10376166-2-44

Képviselő: Ács Mónika

Telefonszám: +3620/2203344 + ügyfélszolgálat: 0680/313131

Fax:

E-mail cím:

Honlap: https://www.tnt.com

 

4. Vagyonvédelmi szolgáltató

 

Az adatfeldolgozó az Adatkezelő megbízásából – a vele fennálló szerződés tartamáig - végzi a munkahelyi ki és beléptetést és az ezekhez kapcsolódó adatkezelést végzi.

 

Az adatfeldolgozó megnevezése és adatai:

Cégnév: Országos Távfelügyelet Kft.

Székhely: 1152, Budapest, Telek u. 7-9

Cégjegyzékszám: 0109706018

Adószám: 12840494-2-42

Képviselő: Szigetvári Ákos

Telefonszám: 06-12711141

 

Zsombói vonuló szolgálat

Az adatfeldolgozó megnevezése és adatai:

Cégnév: Torrente Security Vagyonvédelmi és Biztonságtechnikai Kft.

Székhely: 6900 Makó, Aradi u. 106.

Cégjegyzékszám: 06-09-014004

Adószám: 14774016-2-06

Képviselő: Kovács Zoltán

Telefonszám: 06-20-929-9087

 

 

Fóti vonuló szolgálat.

Az adatfeldolgozó megnevezése és adatai:

Cégnév: Multi Alarm Zrt.

Székhely: 1106 Budapest, Fátyolka u. 8.

Cégjegyzékszám: 01-10-044636

Adószám: 11365073-2-42

Képviselő: Csongor Attila

Telefonszám: (hozzá telefonszámot mi sem tudunk)

Kapcsolattartó: Korpics Gabriella (06-1-666-2176)

 

III. FEJEZET

MUNKAVISZONNYAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

 

1. Munkaügyi, személyzeti nyilvántartás

 

ADATKEZELŐ NEVE:

Agrolánc Kft.

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA:

Munkaviszony létesítése, fenntartása és megszüntetése, illetve a szociális-jóléti juttatások biztosítása.

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA:

Munkaviszonyra vonatkozó jogszabályok és a munkáltató jogos érdekeinek érvényesítése.

A KEZELT ADATOK KÖRE:

Jogszabály által előírt, és az érintett által rendelkezésre bocsátott személyes adatok. Munkavállaló viselt családi  és utóneve:

Munkavállaló születési családi és utóneve:

Lakcíme:

Születési helye és dátuma:

Édesanyja neve:

Személyi igazolvány száma:

Adóazonosító jele:

TAJ száma:

Bankszámlaszáma:

E-mail címe:

Telefonszáma:

Tagja-e valamely magánnyugdíj pénztárnak?

Magánnyugdíjpénztár neve: 

Munkavállaló által eltartott gyermekek neve:

Munkavállaló által eltartott gyermekek születési ideje:

Munkavállaló jogosult-e az egyedülálló szülők családi pótlékára?

Munkavállaló részesül-e gyes ellátásban?

Munkavállaló iskolai végzettsége*:

Munkavállaló iskolai végzettségét igazoló intézmény:

 

Munkavállaló végzettségét igazoló okirat száma:

Elsőfokú alkalmassági igazolás

 

 

A SZEMÉLYES ADATOK CÍMZETTJEI:

A munkáltató ügyvezetője, munkáltatói jogkör gyakorlója, a Társaság munkaügyi feladatokat ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói

A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA: 

A munkaviszony megszűnését követő 3 év, illetve az Mt. 286. § (2) bekezdés szerinti esetben az ott meghatározott idő.

A személyes adatok adatfeldolgozásra  átadásra kerülhetnek:

Könyvviteli szolgáltatónak. Bérügyintézőnek, könyvvizsgálónak.

 

 

 

 

 

2. Alkalmassági vizsgálatokkal és üzemorvossal kapcsolatos adatkezelés

 

Az adatfeldolgozó megnevezése és adatai:

Cégnév: HUNGÁRIA MED-M Kft.

Székhely: 1132 Budapest, Csanády utca 6. B. ép. V. em. 2.

Cégjegyzékszám: 01 09 688789

Adószám: 12489477241

Képviselő: Dr. Magyar Judit Katalin

Telefonszám: 06-30/337-8223

 

 

ADATKEZELŐ NEVE:

Agrolánc Kft.

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA:

Munkaviszony létesítése, fenntartása,  munkakör betöltése.

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA:

A munkáltató jogos érdekeinek érvényesítése.

A KEZELT ADATOK KÖRE:

A munkaköri alkalmasság ténye, és az ehhez szükséges feltételek. Elsőfokú alkalmassági vizsgálat

A SZEMÉLYES ADATOK CÍMZETTJEI:

A vizsgálat eredményét a vizsgált munkavállalók, illetve a vizsgálatot végző szakember ismerhetik meg. A munkáltató csak azt az információt kaphatja meg, hogy a vizsgált személy a munkára alkalmas-e vagy sem, illetve milyen feltételek biztosítandók ehhez.

A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA: 

A munkaviszony megszűnését követő 3 év.

A személyes adatok adatfeldolgozásra  átadásra kerülhetnek:

Bérszámfejtőnek, Munkaalkalmassági orvosi vizsgálatot végző cég

 

 

3. Felvételre jelentkező munkavállalók adatainak kezelése, pályázatok, önéletrajzok

 

ADATKEZELŐ NEVE:

Agrolánc Kft.

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA:

Jelentkezés, pályázat elbírálása, a kiválasztott jelentkezővel munkajogviszony létesítése.

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA:

Az érintett hozzájárulása.

A KEZELT ADATOK KÖRE:

A természetes személy neve, születési ideje, helye, anyja neve, lakcím, képesítési adatok, fénykép, telefonszám, e-mail cím, a jelentkezőről készített munkáltatói feljegyzés (amennyiben készül)

A SZEMÉLYES ADATOK CÍMZETTJEI:

a Társaságnál munkáltatói jogok gyakorlására jogosult vezető, munkaügyi feladatokat ellátó munkavállalók.

A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA: 

A jelentkezés, pályázat elbírálásáig.

A személyes adatok adatfeldolgozásra  átadásra NEM kerülhetnek.

 

 

 

4.  E-mail fiók használatának ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelés

 

ADATKEZELŐ NEVE:

Agrolánc Kft.

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA:

Az e-mail fiók használatára vonatkozó munkáltatói rendelkezés betartásának ellenőrzése, továbbá a munkavállalói kötelezettségek (Mt. 8.§, 52. §) ellenőrzése.

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA:

A munkáltató jogos érdeke

A KEZELT ADATOK KÖRE:

A munkavállaló munkaköri feladatával kapcsolatos levelezésének tartalma, e-mail fiók használatára vonatkozó adatok.

A SZEMÉLYES ADATOK CÍMZETTJEI:

A munkáltató ügyvezetője, vagy a munkáltatói jogok gyakorlója.

A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA: 

A munkaviszony megszűnését követő 3 év.

A személyes adatok adatfeldolgozásra  átadásra kerülhetnek:

IT szolgáltatónak. (Perfect IT)

 

 

 

5.  Számítógép, laptop, tablet ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelés

 

ADATKEZELŐ NEVE:

Agrolánc Kft.

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA:

A számítógép, laptop, tablet használatára vonatkozó munkáltatói rendelkezés betartásának ellenőrzése..

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA:

A munkáltató jogos érdeke

A KEZELT ADATOK KÖRE:

A számítógép, laptop, tablet munkaköri feladatokkal kapcsolatos tartalma.

A SZEMÉLYES ADATOK CÍMZETTJEI:

A munkáltató ügyvezetője, vagy a munkáltatói jogok gyakorlója.

A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA: 

A munkaviszony megszűnését követő 3 év.

A személyes adatok adatfeldolgozásra  átadásra kerülhetnek:

IT szolgáltatónak. (Perfect IT)

 

 

6. A munkahelyi internethasználat ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelés

 

ADATKEZELŐ NEVE:

Agrolánc Kft.

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA:

Az internet használatára vonatkozó munkáltatói rendelkezés betartásának ellenőrzése.

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA:

A munkáltató jogos érdeke

A KEZELT ADATOK KÖRE:

A munkavállaló munkahelyi internethasználatára vonatkozó adatok.

A SZEMÉLYES ADATOK CÍMZETTJEI:

A munkáltató ügyvezetője, vagy a munkáltatói jogok gyakorlója.

A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA: 

A munkaviszony megszűnését követő 3 év.

A munkaköri feladatként a Társaság nevében elvégzett internetes regisztrációk esetén, amennyiben a személyes adatok megadása is szükséges a regisztrációhoz, a munkaviszony megszűnésekor azok törlését kezdeményezi a Társaság.

A személyes adatok adatfeldolgozásra  átadásra kerülhetnek:

IT szolgáltatónak. (Perfect IT)

 

 

 

 

 

 

 

7. Céges mobiltelefon használatának ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelés

 

ADATKEZELŐ NEVE:

Agrolánc Kft.

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA:

Az céges mobiltelefon  használatára vonatkozó munkáltatói rendelkezés betartásának ellenőrzése.

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA:

A munkáltató jogos érdeke

A KEZELT ADATOK KÖRE:

Az céges mobiltelefon  használatára vonatkozó adatok.

A SZEMÉLYES ADATOK CÍMZETTJEI:

A munkáltató ügyvezetője, vagy a munkáltatói jogok gyakorlója.

A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA: 

A munkaviszony megszűnését követő 3 év.

A személyes adatok adatfeldolgozásra  átadásra kerülhetnek:

IT szolgáltatónak. (Perfect IT)

 

8. GPS navigációs rendszer alkalmazásával kapcsolatos adatkezelés

(

ADATKEZELŐ NEVE:

Agrolánc Kft.

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA:

Munkaszervezés, logisztika, munkavállalói kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA:

A munkáltató jogos érdeke

A KEZELT ADATOK KÖRE:

A gépjármű rendszáma, a megtett útvonal, távolság, gépjárműhasználat ideje.

A SZEMÉLYES ADATOK CÍMZETTJEI:

A munkáltató ügyvezetője, vagy a munkáltatói jogok gyakorlója.

A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA: 

A munkaviszony megszűnését követő 3 év.

A személyes adatok adatfeldolgozásra  átadásra kerülhetnek:

IT szolgáltatónak. (Perfect IT)

 

9.  Munkahelyi be- és kiléptetéssel kapcsolatos adatkezelés

 

ADATKEZELŐ NEVE:

Agrolánc Kft.

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA:

Vagyonvédelem, szerződés teljesítése, munkavállalói kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése.

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA:

A munkáltató jogos érdeke

A KEZELT ADATOK KÖRE:

A természetes személy neve, lakcíme, gépkocsi rendszáma, belépés, kilépés ideje

A SZEMÉLYES ADATOK CÍMZETTJEI:

a Társaságnál munkáltatói jogok gyakorlására jogosult vezető, adatfeldolgozóként a Társaság vagyonvédelmi megbízottjának foglalkoztatottjai.

A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA: 

6 hónap

A személyes adatok adatfeldolgozásra átadásra kerülhetnek:

Vagyonvédelmi megbízottnak. IT szolgáltatónak. (Perfect IT)

 

10.  Munkahelyi kamerás megfigyeléssel kapcsolatos adatkezelés

 

 

ADATKEZELŐ NEVE:

Agrolánc Kft.

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA:

Az  emberi élet, testi épség, személyi szabadság, az üzleti titok védelme és a vagyonvédelem.

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA:

A munkáltató jogos érdekeinek érvényesítése, és az érintett hozzájárulása.

A KEZELT ADATOK KÖRE:

A megfigyelt területre belépő személyekről kép és hangfelvétel.

A SZEMÉLYES ADATOK CÍMZETTJEI:

A kezelő személyzet, a munkáltató ügyvezetője, továbbá a megfigyelt terület munkahelyi vezetője.

A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA: 

Felhasználás hiányában maximum 3 (három) munkanap.

A személyes adatok adatfeldolgozásra  átadásra kerülhetnek:

 

 

 IV. FEJEZET

SZERZŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉS

 

1.  Szerződő partnerek adatainak kezelése – vevők, szállítók nyilvántartása

 

ADATKEZELŐ NEVE:

Agrolánc Kft.

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA:

A szerződések megkötése, teljesítése. Minőségbiztosítás.

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA:

Szerződés teljesítése.

A minőségbiztosítási célú adatkezelés esetén az érintettek hozzájárulása.

A KEZELT ADATOK KÖRE:

A szerződés megkötéséhez, teljesítéséhez szükséges adatok, minőségbiztosítási adatok.

A SZEMÉLYES ADATOK CÍMZETTJEI:

A Társaság ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, könyvelési, adózási feladatokat ellátó munkavállalói, és adatfeldolgozói.

A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA: 

A szerződés megszűnését, meghiúsulását követő 5 év

A személyes adatok adatfeldolgozásra  átadásra kerülhetnek:

Könyvviteli szolgáltatónak. Bérszámfejtőnek. Könyvvizsgálónak.

 

 

2.  Jogi személy ügyfelek, vevők, szállítók természetes személy képviselőinek elérhetőségi adatai

 

ADATKEZELŐ NEVE:

Agrolánc Kft.

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA:

Szerződés teljesítése, üzleti kapcsolattartás.

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA:

Az érintett hozzájárulása.

A KEZELT ADATOK KÖRE:

A képviselők elérhetőségi adatai.

A SZEMÉLYES ADATOK CÍMZETTJEI:

Az Agrolánc Kft. ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói;

A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA: 

Az üzleti kapcsolat, illetve az érintett képviselői minőségének fennállását követő 5 év

A személyes adatok adatfeldolgozásra  átadásra kerülhetnek:

Postázás szállítás céljából a Magyar Postának, illetve a megbízott futárszolgálatnak, vagyonvédelem céljából a társaság vagyonvédelmi megbízottjának.

 

 

 

 3.  Látogatói adatkezelés a Társaság honlapjain – sütik (cookie) alkalmazása

www.agrolanc.hu

www.sportpalyafenntartas.hu

www.carrarotraktor.hu

www.kertepitogepek.hu

www.gyujtosfunyiro.hu

www.kompakttraktor.hu

www.hengerkesesfunyiro.hu

(1) Az általános elterjedt internetes gyakorlatnak megfelelően a Társaság is használ  sütiket  (cookie) a weboldalán. A cookie egy fájl, amely akkor kerül a látogató számítógépére, amikor  az egy webhelyet keres fel. Amikor ismét felkeresi az adott webhelyet, a cookie-nak köszönhetően a webhely képes felismerni a látogató böngészőjét.  A cookie-k tárolhatnak felhasználói beállításokat (pl. választott nyelv) és egyéb információkat is. Többek között információt gyűjtenek a látogatóról és eszközéről, megjegyzik a látogató egyéni beállításait, felhasználásra kerülhetnek pl. az online bevásárlókosarak használatakor.  A sütik általánosságban megkönnyítik a weboldal használatát, elősegítik, hogy a weboldal a felhasználók számára igazi webes élményt nyújtson, és hatékony információforrást jelentsen, továbbá biztosítják a weboldal üzemeltetője részére az oldal működésének ellenőrzését, visszaélések megakadályozását és a weboldalon nyújtott szolgáltatások zavartalan és megfelelő színvonalú biztosítását.

(2) A sütik használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelező.  Visszaállíthatja böngészője beállításait, hogy az utasítsa el az összes cookie-t, vagy hogy jelezze, ha a rendszer éppen egy cookie-t küld.  A legtöbb böngésző ugyan alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatóak annak érdekében, hogy megakadályozható legyen az automatikus elfogadás és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét.

A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat
• Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu
• Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn
• Microsoft Internet Explorer 11: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
• Microsoft Internet Explorer 10: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10-win-7
• Microsoft Internet Explorer 9: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-9
• Microsoft Internet Explorer 8: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-8
• Microsoft Edge: http://windows.microsoft.com/hu-hu/windows-10/edge-privacy-faq
• Safari: https://support.apple.com/hu-hu/HT201265

Mindezek mellett azonban felhívjuk a figyelmet arra, hogy előfordulhat, hogy bizonyos webhelyfunkciók vagy –szolgáltatások nem fognak megfelelően működni cookie-k nélkül.

 

(3) A weboldalon használt sütik önmagukban nem alkalmasak a felhasználó személyének beazonosítására.

 

(4) A Társaság honlapján alkalmazott sütik:

  1. Technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenet (session) sütik

Ezek a sütik ahhoz szükségesek, hogy a látogatók böngészhessék a weboldalt, zökkenőmentesen és teljes körűen használhassák annak funkcióit, a weboldalon keresztül elérhető szolgáltatásokat, így – többek között- különösen a látogató által az adott oldalakon végzett műveletek megjegyzését egy látogatás során. Ezen sütik adatkezelésének időtartama kizárólag a látogató aktuális látogatására vonatkozik, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépéről.

A kezelt adatkör: AVChatUserId, JSESSIONID, portal_referer.

Ezen adatkezelés jogalapja az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése.

 

2. Hozzájárulást igénylő sütik:

Lehetőséget biztosítanak arra, hogy a Társaság megjegyezhesse a felhasználó honlappal kapcsolatos választásait. A látogató a szolgáltatás igénybevételét megelőzően és a szolgáltatás igénybevétele során ezen adatkezelést bármikor megtilthatja. Ezek az adatok nem kapcsolhatók össze az igénybe vevő azonosító adataival és az igénybe vevő hozzájárulása nélkül nem adhatók át harmadik személy számára.

 2.1. Használatot elősegítő sütik:

2.2.  Teljesítményt biztosító sütik:

Google Analytics sütik – erről itt tájékozódhat:

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Google AdWords sütik  - erről itt tájékozódhat:

https://support.google.com/adwords/answer/2407785?hl=hu

 

ADATKEZELŐ NEVE:

Agrolánc Kft.

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA:

A honlap megfelelő működésének biztosítása, szolgáltatás hatékonyságának növelése, felhasználói élmény növelése, a honlap használatának kényelmesebbé tétele.

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA:

2001. évi CVIII. törvény (Elkertv.), az érintett hozzájárulása.

A KEZELT ADATOK KÖRE:

A Felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, IP-címe, illetve egyes esetekben – a Felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző, az operációs rendszer típusa, nyelve, a Felhasználó eszközének paraméterei, a felhasználó által a Weboldalon megadott beállítások, a meglátogatott aloldalak és az azokon eltöltött idő.

A SZEMÉLYES ADATOK CÍMZETTJEI:

IT szolgáltató

A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA: 

6 hónap, munkamenet (session) sütik esetén az adott munkamenet lezárása.

A személyes adatok adatfeldolgozásra  átadásra kerülhetnek:

IT szolgáltatónak. Web-tárhely szolgáltatónak, domain szolgáltatónak.

 

Cookie neve

Célja

Mely személyes adatokhoz fér hozzá

Élettartama

Honlap remarketing

Az oldal visszatérők számára reklámozás

Mikor járt az oldalon.

90 nap.

Google cookie

Felhasználói élmény biztosítása

Lsd. szolgáltató ÁFSZ.

90 nap

Facebook cookie

Felhasználói élmény biztosítása

Lsd. szolgáltató ÁFSZ.

90 nap

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Hírlevél szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelés 

ADATKEZELŐ NEVE:

Agrolánc Kft.

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA:

Hírlevél küldése a Társaság termékei, szolgáltatásai tárgyában.

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA:

Az érintett hozzájárulása.

A KEZELT ADATOK KÖRE:

A  természetes személy neve (vezetéknév, keresztnév), e-mail címe.

A SZEMÉLYES ADATOK CÍMZETTJEI:

Az Agrolánc Kft. ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói;

A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA: 

A a hírlevél-szolgáltatás fennállásáig, az érintett hozzájárulásának visszavonása (törlési kérelme) esetén a törlési kérelmek tekintetében 5 évig, melynek jogalapja az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése.

A személyes adatok adatfeldolgozásra  átadásra kerülhetnek:

IT szolgáltatók.

8.  Közösségi irányelvek / Adatkezelés a Társaság Facebook oldalán

ADATKEZELŐ NEVE:

A Társaság Facebook oldalán a látogatók által közzétett személyes adatokat a Társaság nem kezeli.

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA:

 

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA:

A látogatókra a Facebook Adatvédelmi- és Szolgáltatási Feltételei irányadók.

A KEZELT ADATOK KÖRE:

 

A SZEMÉLYES ADATOK CÍMZETTJEI:

 

A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA: 

 

A személyes adatok adatfeldolgozásra  átadásra kerülhetnek:

 

 

11.  Direkt marketing célú adatkezelés

 

ADATKEZELŐ NEVE:

Agrolánc Kft.

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA:

Közvetlen üzletszerzés.

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA:

Az érintett hozzájárulása.

A KEZELT ADATOK KÖRE:

A természetes személy neve, címe, telefonszáma, e-mail címe, online azonosítója

A SZEMÉLYES ADATOK CÍMZETTJEI:

A Társaság ügyfélszolgálattal kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói,

A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA: 

A hozzájárulás visszavonásáig.

A személyes adatok adatfeldolgozásra  átadásra kerülhetnek:

Postázás szállítás céljából a Magyar Postának, illetve a megbízott futárszolgálatnak, eDM küldő rendszer üzemeltetőjének. (Mailchimp, Webhosting Kft. SIA Mailigen,)

 

 

V. FEJEZET

JOGI KÖTELEZETTSÉGEN ALAPULÓ ADATKEZELÉS

 

1. Adatkezelés adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából

 

ADATKEZELŐ NEVE:

Agrolánc Kft.

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA:

Törvényben előírt adó és számviteli kötelezettségek teljesítése

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA:

Jogi kötelezettség teljesítése. 2017. évi CXXVII. tv., 2000. évi C. törvény

A KEZELT ADATOK KÖRE:

Törvényben előírt adó és járulékkötelezettségek teljesítésével összefüggő adatok.

A SZEMÉLYES ADATOK CÍMZETTJEI:

A Társaság adózási, könyvviteli, bérszámfejtési, társadalombiztosítási feladatait ellátó munkavállalói

A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA: 

A  jogalapot adó jogviszony megszűnését követő 8 év.

A személyes adatok adatfeldolgozásra  átadásra kerülhetnek:

Könyvviteli szolgáltatóknak.

 

 

 

 

 

 

 

2.  Kifizetői adatkezelés

 

ADATKEZELŐ NEVE:

Agrolánc Kft.

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA:

 Törvényben előírt adó és járulékkötelezettségek teljesítése

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA:

Jogi kötelezettség teljesítése

A KEZELT ADATOK KÖRE:

Törvényben előírt adó és járulékkötelezettségek teljesítésével összefüggő adatok.

A SZEMÉLYES ADATOK CÍMZETTJEI:

A Társaság adózási, bérszámfejtési, társadalombiztosítási (kifizetői) feladatait ellátó munkavállalói

A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA: 

A  jogalapot adó jogviszony megszűnését követő 8 év.

A személyes adatok adatfeldolgozásra  átadásra kerülhetnek:

Könyvviteli szolgáltatóknak.

 

3. A Levéltári törvény szerint maradandó értékű iratokra vonatkozó adatkezelés

 

 

ADATKEZELŐ NEVE:

Agrolánc Kft.

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA:

A Társaság irattári anyagának maradandó értékű része épségben és használható állapotban a jövő nemzedékei számára is fennmaradjon

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA:

Jogi kötelezettség teljesítése. 1995. évi LXVI. törvény

A KEZELT ADATOK KÖRE:

1995. évi LXVI. törvény szerint

A SZEMÉLYES ADATOK CÍMZETTJEI:

1995. évi LXVI. törvény szerint

A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA: 

A közlevéltár részére történő átadásig.

A személyes adatok adatfeldolgozásra  átadásra kerülhetnek:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  Adatkezelés pénzmosás elleni kötelezettségek teljesítése céljából

 

ADATKEZELŐ NEVE:

Agrolánc Kft.

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA:

Pénzmosás és terrorizmus-finanszírozása megelőzése és megakadályozása

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA:

Jogi kötelezettség teljesítése. 2017. évi LIII. törvény

A KEZELT ADATOK KÖRE:

2017. évi LIII. törvény szerint

A SZEMÉLYES ADATOK CÍMZETTJEI:

A Társaság ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, a Társaság ügyvezetője és a Társaság Pmt. szerinti kijelölt személye.

A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA: 

Az  üzleti kapcsolat megszűnésétől, illetve az ügyleti megbízás teljesítésétől számított 8 év.

A személyes adatok adatfeldolgozásra  átadásra kerülhetnek:

Cég jogásza.

 

 

VI. FEJEZET

ÖSSZEFOGLALÓ TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT JOGAIRÓL

 

E fejezet az áttekinthetőség és átláthatóság kedvéért röviden összefoglalja az érintett jogait, amelyek gyakorlására vonatkozó részletes tájékoztatást a következő fejezettartalmazza.

 

Előzetes tájékozódáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon.

(GDPR 13-14. cikk)

A részletszabályokról a VII. fejezet tartalmaz tájékoztatást.

 

Az érintett hozzáférési joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a Rendeletben meghatározott kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon. (GDPR 15. cikk).

A részletszabályokról a VII.  fejezet tartalmaz tájékoztatást.

 

A helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. (GDPR 16. cikk).

 

 

 

 

 

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a Rendeltben meghatározott indokok valamelyike fennáll. (GDPR 17. cikk)

A részletszabályokról a VII.. fejezet tartalmaz tájékoztatást.

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést ha a rendeltben meghatározott feltételek teljesülnek. (GDPR 18. cikk)

A részletszabályokról a VII.  fejezet tartalmaz tájékoztatást.

 

A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

(GDPR 19. cikk)

 

Az adathordozhatósághoz való jog

A Rendeletben írt feltételekkel az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta. (GDPR 20. cikk)

A részletszabályokról a VII.  fejezet tartalmaz tájékoztatást.

 

A tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) pontján (az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges) vagy f) pontján (az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükség) alapuló adatkezelés ellen.

(GDPR 21. cikk)

A részletszabályokról a VII. fejezet tartalmaz tájékoztatást.

 

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

(GDPR 22. cikk)

A részletszabályokról a VII. fejezet tartalmaz tájékoztatást.

 

Korlátozások

Az Adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog jogalkotási intézkedésekkel korlátozhatja a 12–22. cikkben és a 34. cikkben foglalt, valamint a 12–22. cikkben meghatározott jogokkal és kötelezettségekkel összhangban (GDPR 23. cikk).

 

 

A részletszabályokról a VII. fejezet tartalmaz tájékoztatást.

 

Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

(GDPR 34. cikk)

A részletszabályokról a VII.  fejezet tartalmaz tájékoztatást.

 

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog)

 

Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet. (GDPR 77. cikk)

A részletszabályokról a VII.  fejezet tartalmaz tájékoztatást.

 

A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

 

Minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben, vagy ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

(GDPR 78. cikk)

A részletszabályokról a VII. fejezet tartalmaz tájékoztatást.

 

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

 

Minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a Rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették a Rendelet szerinti jogait. (GDPR 79. cikk)

A részletszabályokról a VII. fejezet tartalmaz tájékoztatást.

 

VII. FEJEZET

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT JOGAIRÓL

 

Előzetes tájékozódáshoz való jog

 

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon

 

 

 

 

 

 

 

 

A) Rendelkezésre bocsátandó információk, ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik

 

1. Ha az érintettre vonatkozó személyes adatokat az érintettől gyűjtik, az adatkezelő a személyes adatok megszerzésének időpontjában az érintett rendelkezésére bocsátja a következő információk mindegyikét:

a) az adatkezelőnek és – ha van ilyen – az adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei;

b) az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, ha van ilyen;

c) a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;

d) a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján (jogos érdek érvényesítés) alapuló adatkezelés esetén, az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekei;

e) adott esetben a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;

f) adott esetben annak ténye, hogy az adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat, továbbá a Bizottság megfelelőségi határozatának léte vagy annak hiánya, vagy a Rendelet 46. cikkben, a 47. cikkben vagy a 49. cikk (1) bekezdésében említett adattovábbítás esetén a megfelelő és alkalmas garanciák megjelölése, valamint az azok másolatának megszerzésére szolgáló módokra vagy az azok elérhetőségére való hivatkozás.

2. Az 1. pontban említett információk mellett az adatkezelő a személyes adatok megszerzésének időpontjában, annak érdekében, hogy a tisztességes és átlátható adatkezelést biztosítsa, az érintettet a következő kiegészítő információkról tájékoztatja:

a) a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól;

b) az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról;

c) a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján (az érintett hozzájárulása)  vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontján (az érintett hozzájárulása)   alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;

d) a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;

e) arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;

f) a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.

3.  Ha az adatkezelő a személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell az érintettet erről az eltérő célról és a (2) bekezdésben említett minden releváns kiegészítő információról.

4. Az 1-3. pontok nem alkalmazandó, ha és amilyen mértékben az érintett már rendelkezik az információkkal.

(GDPR 13. cikk)

 

 

 

 

 

B) Rendelkezésre bocsátandó információk, ha a személyes adatokat nem az érintettől szerezték meg

 

1. Ha a személyes adatokat nem az érintettől szerezték meg, az adatkezelő az érintett rendelkezésére bocsátja a következő információkat:

a) az adatkezelőnek és – ha van ilyen – az adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei;

b) az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, ha van ilyen;

c) a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;

d) az érintett személyes adatok kategóriái;

e) a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;

f) adott esetben annak ténye, hogy az adatkezelő valamely harmadik országbeli címzett vagy valamely nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat, továbbá a Bizottság megfelelőségi határozatának léte vagy annak hiánya, vagy a Rendelet 46. cikkben, a 47. cikkben vagy a 49. cikk (1) bekezdésében említett adattovábbítás esetén a megfelelő és alkalmas garanciák megjelölése, valamint az ezek másolatának megszerzésére szolgáló módokra vagy az elérhetőségükre való hivatkozás.

2. Az 1. pontban említett információk mellett az adatkezelő az érintett rendelkezésére bocsátja az érintettre nézve tisztességes és átlátható adatkezelés biztosításához szükséges következő kiegészítő információkat:

a) a személyes adatok tárolásának időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

b) ha az adatkezelés a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján (jogos érdek) alapul, az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeiről;

c) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való joga;

d) a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján (az érintett hozzájárulása)   vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontján (az érintett hozzájárulása)   alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban való visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;

e) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

f) a személyes adatok forrása és adott esetben az, hogy az adatok nyilvánosan hozzáférhető forrásokból származnak-e; és

g) a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.

3.    Az adatkezelő az 1. és 2. pont szerinti tájékoztatást az alábbiak szerint adja meg:

a) a személyes adatok kezelésének konkrét körülményeit tekintetbe véve, a személyes adatok megszerzésétől számított észszerű határidőn, de legkésőbb egy hónapon belül;

b) ha a személyes adatokat az érintettel való kapcsolattartás céljára használják, legalább az érintettel való első kapcsolatfelvétel alkalmával; vagy

c) ha várhatóan más címzettel is közlik az adatokat, legkésőbb a személyes adatok első alkalommal való közlésekor.

4.  Ha az adatkezelő a személyes adatokon a megszerzésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell az érintettet erről az eltérő célról és a 2. pontban említett minden releváns kiegészítő információról.

 

 

5. Az 1-5. pontot nem kell alkalmazni, ha és amilyen mértékben:

a) az érintett már rendelkezik az információkkal;

b) a szóban forgó információk rendelkezésre bocsátása lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne, különösen a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, a Rendelet 89. cikk (1) bekezdésében foglalt feltételek és garanciák figyelembevételével végzett adatkezelés esetében, vagy amennyiben az e cikk (1) bekezdésében említett kötelezettség valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezen adatkezelés céljainak elérését. Ilyen esetekben az adatkezelőnek megfelelő intézkedéseket kell hoznia – az információk nyilvánosan elérhetővé tételét is ideértve – az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében;

c) az adat megszerzését vagy közlését kifejezetten előírja az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog, amely az érintett jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedésekről rendelkezik; vagy

d) a személyes adatoknak valamely uniós vagy tagállami jogban előírt szakmai titoktartási kötelezettség alapján, ideértve a jogszabályon alapuló titoktartási kötelezettséget is, bizalmasnak kell maradnia.

(Rendelet 14. cikk)

 

Az érintett hozzáférési joga

 

1. Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

a) az adatkezelés céljai;

b) az érintett személyes adatok kategóriái;

c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

h) a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

 

2. Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a Rendelet 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról.

 

 

 

 

 

3. Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

(GDPR 15. cikk)

 

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

 

1. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

b) az érintett visszavonja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c) az érintett a Rendelet 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen;

d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

e) a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

f) a személyes adatok gyűjtésére a Rendelet 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

2.  Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és az 1. pontban foglaltak szerint azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő Adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

3. Az 1. és 2. pont nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:

a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

b) a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;

c) a Rendelet 9. cikk (2) bekezdése h) és i) pontjának, valamint a 9. cikk (3) bekezdésének megfelelően a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;

d) a Rendelet 89. cikk (1) bekezdésével összhangban a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben az 1. pontban rögzített jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy

e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

(GDPR 17. cikk)

 

 

 

 

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog

 

1. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d) az érintett a Rendelet 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

2. Ha az adatkezelés az 1. pont alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

3. Az adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére az 1. pont alapján korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

(GDPR 18. cikk)

 

Az adathordozhatósághoz való jog

 

1. Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

a) az adatkezelés a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul; és

b) az adatkezelés automatizált módon történik.

2. Az adatok hordozhatóságához való jog 1. pont szerinti gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok Adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

3. E jog gyakorlása nem sértheti a Rendelet 17. cikkét. Az említett jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

4. Az 1. pontban említett jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

(GDPR 20. cikk)

 

 

 

 

 

 

A tiltakozáshoz való jog

 

1. Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) pontján (az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges) vagy f) pontján (az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges) alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

2. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

3. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

4. Az 1. és 2. pontokban említett jogra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni.

 

5. Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a 2002/58/EK irányelvtől eltérve az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.

6. Ha a személyes adatok kezelésére a Rendelet 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

(GDPR 21. cikk)

 

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

 

1. Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

2. Az 1. pont nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:

a) az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;

b) meghozatalát az Adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy

c) az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

3. A 2. pont a) és c) pontjában említett esetekben az Adatkezelő köteles megfelelő intézkedéseket tenni az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az érintettnek legalább azt a jogát, hogy az Adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

 

 

4. A 2. pontban említett döntések nem alapulhatnak a személyes adatoknak a Rendelet 9. cikk (1) bekezdésében említett különleges kategóriáin, kivéve, ha a 9. cikk (2) bekezdésének a) vagy g) pontja alkalmazandó, és az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében megfelelő intézkedések megtételére került sor.

(GDPR 22. cikk)

 

Korlátozások

 

1. Az Adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog jogalkotási intézkedésekkel korlátozhatja a Rendelet 12–22. cikkben és a 34. cikkben foglalt, valamint a 12–22. cikkben meghatározott jogokkal és kötelezettségekkel összhangban lévő rendelkezései tekintetében az 5. cikkben foglalt jogok és kötelezettségek hatályát, ha a korlátozás tiszteletben tartja az alapvető jogok és szabadságok lényeges tartalmát, valamint az alábbiak védelméhez szükséges és arányos intézkedés egy demokratikus társadalomban:

a) nemzetbiztonság;

b) honvédelem;

c) közbiztonság;

d) bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése vagy a vádeljárás lefolytatása, illetve büntetőjogi szankciók végrehajtása, beleértve a közbiztonságot fenyegető veszélyekkel szembeni védelmet és e veszélyek megelőzését;

e) az Unió vagy valamely tagállam egyéb fontos, általános közérdekű célkitűzései, különösen az Unió vagy valamely tagállam fontos gazdasági vagy pénzügyi érdeke, beleértve a monetáris, a költségvetési és az adózási kérdéseket, a népegészségügyet és a szociális biztonságot;

f) a bírói függetlenség és a bírósági eljárások védelme;

g) a szabályozott foglalkozások esetében az etikai vétségek megelőzése, kivizsgálása, felderítése és az ezekkel kapcsolatos eljárások lefolytatása;

h) az a)–e) és a g) pontban említett esetekben – akár alkalmanként – a közhatalmi feladatok ellátásához kapcsolódó ellenőrzési, vizsgálati vagy szabályozási tevékenység;

i) az érintett védelme vagy mások jogainak és szabadságainak védelme;

j) polgári jogi követelések érvényesítése.

2. Az 1. pontban említett jogalkotási intézkedések adott esetben részletes rendelkezéseket tartalmaznak legalább:

a) az adatkezelés céljaira vagy az adatkezelés kategóriáira,

b) a személyes adatok kategóriáira,

c) a bevezetett korlátozások hatályára,

d) a visszaélésre, illetve a jogosulatlan hozzáférésre vagy továbbítás megakadályozását célzó garanciákra,

e) az Adatkezelő meghatározására vagy az Adatkezelők kategóriáinak meghatározására,

f) az adattárolás időtartamára, valamint az alkalmazandó garanciákra, figyelembe véve az adatkezelés vagy az adatkezelési kategóriák jellegét, hatályát és céljait,

g) az érintettek jogait és szabadságait érintő kockázatokra, és

h) az érintettek arra vonatkozó jogára, hogy tájékoztatást kapjanak a korlátozásról, kivéve, ha ez hátrányosan befolyásolhatja a korlátozás célját.

(GDPR 23. cikk)

 

 

 

 

 

Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

 

1. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

2. Az 1. pontban említett, az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell legalább a Rendelet 33. cikk (3) bekezdésének b), c) és d) pontjában említett információkat és intézkedéseket.

3. Az érintettet nem kell az 1. pontban említettek szerint tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

a) az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;

b) az Adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, az 1. pontban említett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;

c) a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

4. Ha az Adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását, vagy megállapíthatja a 3. pontban említett feltételek valamelyikének teljesülését.

(GDPR 34. cikk)

 

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

 

1. Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet.

2. Az a felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni az ügyfelet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy a Rendelet 78. cikk alapján az ügyfél jogosult bírósági jogorvoslattal élni.

(GDPR 77. cikk)

A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

 

1. Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.

2. Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha a Rendelet 55. vagy 56. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a 77. cikk alapján benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

 

 

 

3. A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.

4. Ha a felügyeleti hatóság olyan döntése ellen indítanak eljárást, amellyel kapcsolatban az egységességi mechanizmus keretében a Testület előzőleg véleményt bocsátott ki vagy döntést hozott, a felügyeleti hatóság köteles ezt a véleményt vagy döntést a bíróságnak megküldeni.

(GDPR 78. cikk)

 

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

 

1. A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való, Rendelet 77. cikk szerinti jog – sérelme nélkül, minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a Rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették a Rendelet szerinti jogait.

2. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is, kivéve, ha az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó valamely tagállamnak a közhatalmi jogkörében eljáró közhatalmi szerve.

(GDPR 79. cikk)

 

 

VIII. FEJEZET

AZ ÉRINTETT KÉRELMÉNEK ELŐTERJESZTÉSE, AZ ADATKEZELŐ INTÉZKEDÉSEI

 

1. A Társaság, mint adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről.

 

2. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

 

3. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

 

4. Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 

5. A Társaság, mint adatkezelő a Rendelet 13. és 14. cikk szerinti információkat és az érintett jogairól szóló tájékoztatást (Rendelt 15-22. és 34. cikk) és intézkedést díjmentesen biztosítja.  Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt

 

 

– túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

a) 10.000,-Ft összegű díjat számíthat fel, vagy

b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az adatkezelőt terheli.

 

6. Ha Társaságnak, mint adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

 

Kelt, Fót, 2018 május hó. 25. napján

FELÜLVIZSGÁLVA: 2018. október 18. napján.

Felülvizsgálva 2021,12.01

Szemerei Károly

                                                                                                                                                           ügyvezető igazgató

 

Agrolánc Kft. | Székhely: 2151 Fót Jedlik Ányos utca 35. | E-mail:  |  Telefonszám: 06-27/539-640, 06-27/539-641, 06-27/539-642